om namah bhagavate vasudevaya

   

Bibliography

Contact books@panchang.com if you are interested in purchasing or locating any of these titles.

Classics

Balabhadra, 17th century, Horaratnam: Indumati Hindivyakhyopetam

Bhavartha Ratnakara

Bhrgu Maharshi,
Bhrgu Sutram

Ddhundhiraja
, 15th century, Jatakabharanam

Dharmupathi
, 18th century, Kalacandrika: Vijayasritippanisahita

Dikshita, Rajesa
, Bhrgu-samhita phalita prakasa.

Ganesadaivajna
, Jatakalankara

Hirakalasamuni
, Shri Jyotisasarah Hira Kalas: Hindi Bhasha-Tika

Kalyanavarman
, Saravali

Kapura, Ramacandra
, Laghuparasaribhashya: Kalacakradasa Sahita

Lagadha,
Vedanga Jyotish of Lagadha in Rg & Yajur Veda, circa 137

Mahesvaracarya
, Vrttasatakabhidho muhurtagranthah

Makarandacarya
, Srimanmakarandacaryapranita-Makaranda Sarani Prthuyasas

Mantreshvara
, Phaladipika - Mantreswara's Phaladeepika

Minarajacarya
, Vrddhayavanajatakam

Mukunda Daivajna
, Nashta-Jatakam - Bhasha-Tika

Narapati
, Narapatijayacryasvarodayah.

Narayana Bhatta
, 17th century, Camatkarachintamanih

Narayanadaivajna
, Muhurtamartandah

Nilakantha
, Prasna tantra (Horary astrology) , 16th cent

Parameshvara
, 14th century, Acharasangrahah

Pragnana Deepika


Prasna-Maarg


Ramakrsna, Daivajna
, Prasna candesvariya

Ramapati
, , Siddhantasarani, 18th century

Ratnapani
, Krtyasagarah

Santhanam, R.
, Doctrines of Sukha Nadi, Retold, 1944

Sooryanarayanamurthy
, Jataka Narayaneeyam & Yogavali Khandam

Sri Bhrgusamhita mahasastra


Vaidyanathadiksita
, Jataka Parijatah

Varahamihira
, Atha Daivajna-Varahamihiracarya-Viracitam Brhajj

Varahamihira
, Brhat Samhita

Varahamihira
, Brihat Jataka: A Treatise on Hindu Predict Astrology

Varahamihira
, Daivajna-Vallabh

Varahamihira
, Vivahapatalam